Flash News
  亞冠盃2022 巴吞聯(泰國) 4:0 傑志越季停賽及黃牌
 

越季停賽
2021/2022 越季停賽 [只適用於超級聯賽、甲組、乙組及丙組聯賽]
2021/2022 越季停賽 [只適用於青年球員]
2021/2022 越季停賽 [只適用於五人足球聯賽]
2021/2022 越季停賽 [只適用於女子足球及女子青少年足球聯賽]
 
 
越季黃牌
2021/2022 越季黃牌 [只適用於超級聯賽、甲組、乙組及丙組聯賽]
2021/2022 越季黃牌 [只適用於五人足球聯賽]
2021/2022 越季黃牌 [只適用於女子足球聯賽]
 
2021/2022 年度球員以罰款代替越季停賽及黃牌申請表
2021/2022 年度球員以罰款代替越季停賽﹝青年賽事﹞申請表
 


 


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.