Flash News


2022-2023 中銀人壽香港超級聯賽


中銀人壽香港超級聯賽

排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 理文 7 6 0 1 21 7 14 18
2 傑志 7 6 0 1 34 2 32 18
3 冠忠南區 7 5 1 1 12 9 3 16
4 港會 7 4 2 1 8 5 3 14
5 東方 7 3 2 2 13 4 9 11
6 晉峰 7 3 1 3 9 11 -2 10
7 標準流浪 7 2 2 3 11 6 5 8
8 和富大埔 7 1 2 4 8 12 -4 5
9 深水埗 7 0 0 7 1 28 -27 0
10 香港U23 7 0 0 7 1 34 -33 0

資料只作參考用途


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.